O nas

 

Rozpoczęcie  gospodarczej aktywności nastąpił  w październiku 1991 roku, gdy uruchomioną  jednoosobową działalność traktowałem jako dodatkowe źródło przychodu, wspomagające dochody uzyskiwane z pracy najemnej.   Początkowy stan szybko ulegał zmianie. Rozwój powodował przyrost zleceń, zatrudnienia, wzrost doposażenia sprzętowego oraz  zmiany siedzib. 

Zaczynaliśmy w  mieszkaniu przy ulicy Czołgistów. Kolejne siedziby mieściły się przy ulicach: Zwycięstwa, Gdańskiej, Wolności, Jedności Robotniczej. 

W roku 1997 przenieśliśmy biuro do kamienicy przy ulicy Staromiejskiej. 

Obecnie zagadnieniami  zleceniodawców zajmuje się 7-io osobowy zespół. Głównie obsługujemy przedsiębiorców z powiatu lęborskiego, ale również świadczymy również usługi na rzecz przedsiębiorców  z powiatów ościennych: słupskiego, wejherowskiego i kartuskiego. 

Staramy się zapewnić naszym zleceniodawcą pełną obsługę ich działalności gospodarczej oferując wykonawstwo zarówno we własnym zakresie jak i przy wsparciu firm, z którymi współpracujemy. 

Nasza oferta zawiera prowadzenie wymaganych prawem  ksiąg i ewidencji podatkowych. Wykonujemy rozliczenia wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Prowadzimy akta osobowe pracowników. Świadczymy usługi informatyczne.  Oferujemy usługi w zakresie BHP.

Od lat współpracujemy z firmą Biuro Usług Specjalistycznych KORONA z Lęborka, która organizuje szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W przypadku problemów o charakterze prawnym, z którymi spotykają się nasi zleceniodawcy oferujemy pomoc w zakresie doradztwa podatkowego, którą świadczy właściciel biura wpisany  na listę doradców podatkowych pod numerem 01557. 

Pozostałe  zagadnienia prawne rozwiązuje współpracująca z nami Kancelaria Adwokacka z Lęborka prowadzona przez adwokat Joannę Król-Krupę. 

Włączając się w kierowanie gospodarką podatkowo-finansową firmy wskazujemy, jakie są możliwości ułożenia działań, aby efekt ekonomiczny był możliwie najkorzystniejszy. Nie chodzi o niepłacenie zobowiązań publiczno-prawnych, jak wielokrotnie postrzega się zadania firm z naszej branży, ale o to by obciążenia te były optymalne dla przedsiębiorcy. Aby gwarantowały rozwój firmy oraz zapewniały jej stabilną i pewną sytuację ekonomiczną. 

Współpracując  z administracją państwową, samorządową oraz wieloma instytucjami finansowymi wykorzystujemy środki  komunikacji elektronicznej. Dzięki temu, współdziałające strony oszczędzają czas i pieniądze oraz mają gwarancję rzetelnie, sumiennie właściwie zrealizowanego zadania. 

Niektórych klientów obsługujemy od początku działalności naszej firmy, czyli już od 25  lat, co utrzymujemy jako dowód, że jesteśmy godnym zaufania partnerem. To też,  pozwoliło  na systematyczne zwiększanie liczby zleceniodawców, którzy z kolei polecają nas swoim znajomym oraz partnerom biznesowym. 

Współpracujemy  z organizacjami pozarządowymi. Bardzo często wspierając je nie tylko swoją wiedzą i doświadczeniem ale również finansowo i organizacyjnie. 

Nadal będziemy kontynuować współpracę z firmami segmentu M S P zachowując ukierunkowywanie się na obsługę rolnictwa poprzez zwiększenie.   

Z poważaniem
DORADCA PODATKOWY  
Czesław Lis